Get Adobe Flash player

Ceny sú stanovené:

prvý odber tovaru nového zákazníka je podmienený platbou v hotovosti. Pri dodaní poštou – platba DOBIERKA.

Odber tovaru v hodnote do 150,-EUR bez DPH je podmienený platbou v hotovosti bez nároku na skonto.

Pri dodaní poštou je platba –dobierka a zákazník platí poštové poplatky.

-pri odbere tovaru v hodnote nad 150,EUR bez DPH  a platbe v hotovosti -DOBIERKA platí poštové poplatky dodavateľ
-pri odbere tovaru v hodnote nad 200,-EUR bez DPH  a platbe v hotovosti poskytujeme skonto 2 %
-pri odbere tovaru v hodnote nad 300,-EUR bez DPH a platbe v hotovosti  poskytujeme skonto 4 %
-pri odbere tovaru v hodnote nad 400,-EUR bez DPH a platbe v hotovosti  poskytujeme skonto 5 %
tovar, ktorý je dodaný zákazníkovi,zostáva majetkom firmy Komas až do zaplatenia  celej dodávky tovaru.

Pri nedodržaní platby v stanovenej dobe účtujeme penále 0,01% podľa Obchodného zákonníka.

Dodacia doba tovaru na základe objednávky 10 až 14 dní

Reklamačné podmienky:

Tovar pri dodávke prosíme prezrieť a prípadné poškodenie počas prepravy uplatniť ihneď pri dodaní u kuriéra.

Tovar poprosíme prebrať  a reklamáciu oznámiť v deň dodania resp. na druhý deň. Neskôr uplatnené reklamácie si nebude možné uplatniť!

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu   Komas Vráble

Reklamačný poriadok:

1.1.Predmet reklamácie
-predmetom reklamácie môže byť len tovar, ktorý bol preukázateľne dodaný firmou Komas Vráble

1.2.Spôsob oznámenia
-telefonicky, faxom alebo e-mailom do Komas Vráble oznámiť:
-dátum a číslo faktúry a skladové číslo reklamovaného tovaru

1.3.Termín oznámenia reklamácie
Tovar po dodávke prosíme prezrieť a reklamáciu oznámiť ihneď po dodávke.

1.4.Spôsob vybavenia reklamácie
-vzájomnou dohodou

Neskôr uplatnené reklamácie si nebude možné uplatniť!

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu

Komas Vráble