Dodacie podmienky

Ceny sú stanovené:

prvý odber tovaru nového zákazníka je podmienený platbou v hotovosti. Pri dodaní poštou – platba DOBIERKA. Odber tovaru v hodnote do 150,-EUR bez DPH je podmienený platbou v hotovosti bez nároku na skonto. Pri dodaní poštou je platba –dobierka a zákazník platí poštové poplatky. -pri odbere tovaru v hodnote nad 150,EUR bez DPH  a platbe v hotovosti -DOBIERKA platí poštové poplatky dodavateľ -pri odbere tovaru v hodnote nad 200,-EUR bez DPH  a platbe v hotovosti poskytujeme skonto 2 % -pri odbere tovaru v hodnote nad 300,-EUR bez DPH a platbe v hotovosti  poskytujeme skonto 4 % -pri odbere tovaru v hodnote nad 400,-EUR bez DPH a platbe v hotovosti  poskytujeme skonto 5 % tovar, ktorý je dodaný zákazníkovi,zostáva majetkom firmy Komas až do zaplatenia  celej dodávky tovaru. Pri nedodržaní platby v stanovenej dobe účtujeme penále 0,01% podľa Obchodného zákonníka. Dodacia doba tovaru na základe objednávky 10 až 14 dní

Reklamačné podmienky:

Tovar pri dodávke prosíme prezrieť a prípadné poškodenie počas prepravy uplatniť ihneď pri dodaní u kuriéra. Tovar poprosíme prebrať  a reklamáciu oznámiť v deň dodania resp. na druhý deň. Neskôr uplatnené reklamácie si nebude možné uplatniť! Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu   Komas Vráble Reklamačný poriadok: 1.1.Predmet reklamácie -predmetom reklamácie môže byť len tovar, ktorý bol preukázateľne dodaný firmou Komas Vráble 1.2.Spôsob oznámenia -telefonicky, faxom alebo e-mailom do Komas Vráble oznámiť: -dátum a číslo faktúry a skladové číslo reklamovaného tovaru 1.3.Termín oznámenia reklamácie Tovar po dodávke prosíme prezrieť a reklamáciu oznámiť ihneď po dodávke. 1.4.Spôsob vybavenia reklamácie -vzájomnou dohodou Neskôr uplatnené reklamácie si nebude možné uplatniť! Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu Komas Vráble